11. zasedání Kolegia NKÚ dne 17. a 24.6.2013


Na XI. zasedání Kolegia NKÚ konaného ve dnech 17. a 24. června 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci v kontrolní akci č. 13/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se) 
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci v kontrolní akci č. 13/25 - Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/27 - Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi (odvolání kontrolované osoby Povodí Odry)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/32 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/18 - Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací

tisk stránky