11. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 26. června 2006


Dne 26. června 2006 se konalo XI. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
Na programu jednání bylo mj.:

  • Projednání podnětu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, kterým se na základě jeho usnesení č. 350 ze dne 18. 5. 2006 „doporučuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu do plánu kontrolní činnosti na rok 2006 doplnit kontrolu výběrového řízení LOM Praha v projektu modernizace Mi – 171Š“;
  • Projednání návrhu na vypuštění kontrolní akce č. 06/33 – „Finanční prostředky poskytované v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska na ochranu životního prostředí v České republice“ z plánu kontrolní činnosti na rok 2006;
  • Projednání návrhu na doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2006 o kontrolní akci č. 06/40 – „Operační program Infrastruktura - budování environmentální infrastruktury“;
  • Projednání způsobu dalšího nakládání s kontrolním závěrem č. 05/26 - „Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na pasivní sledovací systémy a elektronický boj u Armády České republiky“ schváleným senátem NKÚ ve stupni utajení „vyhrazeno“ – podle ustanovení § 30 odst. 3 a 4 zákona č. 166/1993 Sb.;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/38 – „Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí“;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/39 – „Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu „Na Míčánkách““ ;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti
  • Projednání návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2007 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2008 až 2009

tisk stránky