11. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 29. června 2009


Na XI. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 29. června 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/11 - Správa daně z přidané hodnoty (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se);
  • změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/18 - Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/32 - Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/36 - Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky;
  • podnět kontrolního výboru PSP ČR k provedení následné kontroly u Správy státních hmotných rezerv, včetně provedení výkonnostního auditu v oblasti ochraňování komodity těžké topné oleje.

tisk stránky