11. zasedání Kolegia NKÚ konané ve dnech 15.6.2011 a 20.6.2011


Na XI. zasedání Kolegia NKÚ dne 15. a 20. 6. 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Kontrolního výboru PS PČR k provedení kontroly čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČR poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009, které byly vynaloženy v období po ukončení kontroly NKÚ č. 07/27 do doby vypořádání celé akce;
  • Podnět Petičního výboru PS PČR k zařazení kontroly hospodaření Úřadu vlády za léta 2007, 2008 a 2009 do plánu kontrolní činnosti, a to především prostředků vynaložených v souvislosti s předsednictvím České republiky Evropské unii;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/17 - Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/18 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik (schválen).

tisk stránky