12. zasedání Kolegia NKÚ dne 15.7.2013


Na XII. zasedání Kolegia NKÚ dne 15. července 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/21 - Peněžní prostředky operačního programu Životní prostředí určené na čištění odpadních vod (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/28 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/32 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
  • Změna rozpočtu NKÚ za rok 2013 - Rozpočtové opatření č. 3

 

tisk stránky