12. zasedání Kolegia NKÚ dne 18.6.2012


Na XII. zasedání Kolegia NKÚ dne 18. června 2012 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/25 - Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy (schválen)

tisk stránky