12. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20. července 2009


Na XII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 20. července 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti 2008 u kontrolní akce č. 08/25 - Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER (změna v položce kontrolní závěr vypracovává, časový plán – předložení kontrolního závěru ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008 (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se, kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/17 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/18 - Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží (změna v položce kontrolovaná osoba – vypouští se, doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby "Ministerstvo zemědělství" u kontrolní akce č. 08/35 - Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/33 - Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/01 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra
  • Rozpočet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2010 a návrh střednědobého výhledu na období 2011–2012

tisk stránky