12. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20.7.2011


Na XII. zasedání Kolegia NKÚ dne 20. července 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/12 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/19 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013 na rozvoj měst (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/21 - Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 10/19 - Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 (odvolání kontrolované osoby Česká správa sociálního zabezpečení);
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 10/29 - Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/19 - Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/21 - Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/22 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj (schválen).

tisk stránky