12. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 21. srpna 2006


Dne 21. srpna 2006 se konalo XII. Zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
Na programu bylo mj.:

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic“ - změna v položce Kontrolovaná osoba (upřesňuje se);
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 05/34 Správa spotřebních daní (odvolání KO Generální ředitelství cel);
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 05/35 Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice (odvolání KO Ministerstvo zemědělství);
  • Projednání kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/33 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek udělených vládou v době před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/35 Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice;
  • Projednání upraveného návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/39 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu „Na Míčánkách“;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti;
  • Úprava návrhu rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2007

tisk stránky