12. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 7.6.2010


Na XII. zasedání Kolegia konaném dne 7. června 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/18 - Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/21 - Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/30 - Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009
  • Změna Plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)

tisk stránky