13. zasedání Kolegia NKÚ dne 5.8.2013


Na XIII. zasedání Kolegia konaného dne 5. srpna 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/24 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/25 - Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/26 - Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa) - (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se, vypouští se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/27 - Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/28 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/30 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012

tisk stránky