13. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 12. srpna 2009


Na XIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 12. srpna 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti 2008 u kontrolní akce č. 08/37 - Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy (změna v položce kontrolní závěr vypracovává)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí u kontrolní akce č. 08/35 - Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Archiv bezpečnostních složek u kontrolní akce č. 09/06 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ústav pro studium totalitních režimů u kontrolní akce č. 09/06 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008

tisk stránky