13. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 22.6.2010


Na XIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 22. června 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/01 - Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí nákladů na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhu (změna v položce kontrolovaná osoba – vypouští se);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/23 - Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (schváleno);
  • Změna Organizačního řádu NKÚ (Kolegium změnu doporučilo).

tisk stránky