13. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 4. září 2006


Dne 4. září 2006 se konalo XIII. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 05/34 Správa spotřebních daní – změna v položce „Kontrolovaná osoba“
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/03 Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D 8 – změna v položce „Kontrolní závěr schvaluje“
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti
  • tisk stránky