13. zasedání Kolegia NKÚ konané ve dnech 1.8.2011 a 4.8.2011


Na XIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 1. a 4. 8. 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/14 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2012 (schválen).

tisk stránky