14. zasedání Kolegia NKÚ dne 16.7.2012


Na XIV. zasedání Kolegia NKÚ bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (odvolání kontrolované osoby Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod)
  • 11/26 - Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011 (odvolání kontrolované osoby Česká správa sociálního zabezpečení)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/33 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy (schválen)

Ostatní:

  • Podnět vlády ČR na provedení kontrolní akce u Ministerstva financí se zaměřením na prověření zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
  • Změna rozpočtu NKÚ za rok 2012 – řádné rozpočtové opatření č. 5
  • Návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2013

tisk stránky