14. zasedání Kolegia NKÚ dne 26.8.2013


Na XIV. zasedání Kolegia NKÚ konaného dne 26. srpna 2013 bylo projednáno:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/29 - Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/35 - Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací projektů v oblasti informačních systémů pro výplatu sociálních dávek
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/36 - Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek

tisk stránky