14. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 11. září 2006


Dne 11. září 2006 se konalo XIV. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.:

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č.06/26 Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky - změna v položkách Cíl kontroly, Časový plán;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/34 Správa spotřebních daní;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky