14. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 26. srpna 2009


Na XIV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 26. srpna 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/18 – Peněžní prostředky určené na odstraňování starých ekologických zátěží (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/28 – Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů (změna v položce kontrolní závěr vypracovává, časový plán)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí u kontrolní akce č. 09/05 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/35 – Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/06 – Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 (schválen)

tisk stránky