14. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 5.9.2011


Na XIV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 5. září 2011 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce:

 • 11/14 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury (upřesnění kontrolovaných osob)
 • 11/15 - Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova (upřesnění kontrolovaných osob)
 • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007– 2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (doplnění kontrolovaných osob)
 • 11/19 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007– 2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí (doplnění kontrolovaných osob)
 • 11/21 - Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků (doplnění kontrolovaných osob)
 • 11/35 - Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy (upřesnění kontrolovaných osob)

Usnesení o odvolání ke kontrolní akci:

 • 10/20 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)
 • 10/27 - Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště" (odvolání kontrolované osoby ÚVN Praha)
 • 10/29 - Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
 • 11/03 - Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Schválení kontrolního závěru ke kontrolní akci:

 • 10/20 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010
 • 10/27 - Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště"

tisk stránky