15. zasedání Kolegia NKÚ dne 16.9.2013


Na XV. zasedání Kolegia NKÚ dne 16. září 2013 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/28 - Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013 (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/32 - Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/35 - Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/03 - Peněžní prostředky určené na přímé platby (odvolání kontrolované osoby Státní zemědělský intervenční fond)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/04 - Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (odvolání kontrolované osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/31 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/01 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2012

tisk stránky