15. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 14. září 2009


Na XV. zasedání Kolegia konaném dne 14. září 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/11 - Správa daně z přidané hodnoty (změna v položce kontrolovaná osoba – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/25 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany u kontrolní akce č. 08/37 - Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Statutární město Přerov u kontrolní akce č. 09/02 - Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/05 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008 (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/25 - Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER (schválen)

tisk stránky