15. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 18. září 2006


Dne 18. září 2006 se konalo XV. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/27 - Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie - změna v položce Kontrolovaná osoba (upřesnění – vybrané FÚ);
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/01 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky