16. jednání Kolegia NKÚ dne 30.11.2015


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 30. listopadu 2015 bylo projednáno následující:

  • Změna rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2016
  • Změna rozpočtu na rok 2015 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/40 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny st. kulturních zařízení (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/33 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/03 - Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/04 - Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/05 - Majetkové účasti státu v obchodních společnostech
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/07 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/06 - Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)

tisk stránky