16. zasedání Kolegia NKÚ dne 27.8.2012


Na XVI. zasedání Kolegia NKÚ dne 27. srpna 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/19 - Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/30 - Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí) – VYHRAZENÉ

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (schválen)
  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (schválen)

Ostatní:

  • Změna rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2013

tisk stránky