16. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 18.10.2011


Na XVI. zasedání Kolegia NKÚ dne 18. října 2011 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 10/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky (změna v položce časový plán)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 10/23 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (odvolání kontrolované osoby Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, město Jilemnice a město Vsetín)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 10/28 - Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova
  • 10/29 - Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
  • 11/03 - Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

tisk stránky