17. jednání Kolegia NKÚ dne 14.12.2015


Na XVII. zasedání Kolegia NKÚ bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/09 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/35 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušná hospodařit vybraná krajská ředitelství Policie ČR
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/06 - Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/08 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

tisk stránky