17. zasedání Kolegia NKÚ dne 10.9.2012


Na XVII. zasedání Kolegia NKÚ dne 10. září 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady (změna v položce kontrolovaná osoba – vypouští se, doplňuje se)
  • 12/21 - Peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 12/06 - Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 (odvolání kontrolované osoby – město Mělník a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy)

tisk stránky