17. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 19. října 2009


Na XVII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 19. října 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti 2008 u kontrolní akce č. 08/37 - Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy (změna v položce – časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti 2009 u kontrolní akce č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004–2008 (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/07 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008 (schválen)
  • Plán kontrolní činnosti na rok 2010 (schválen)

tisk stránky