17. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 2. října 2006


Dne 2. října 2006 se konalo XVII. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu bylo mj.
  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/34 - Dotace určená na úhradu nákladů pozemkových úprav poskytnutá z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky a finanční prostředky v rámci programu SAPARD, popř. operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ - změna v položkách Předmět kontroly, Časový plán;
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 06/03 - Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8;
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/06 - Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky