18. zasedání Kolegia NKÚ dne 24.9.2012


Na XVIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 24. září 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/34 - Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2012, které jsou předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí (vypuštění kontrolní akce z plánu kontrolní činnosti na rok 2012)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 12/02 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu (odvolání kontrolované osoby – Dolní oblast VÍTKOVICE)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/30 - Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 – Ministerstvo financí – VYHRAZENÉ (schválen)
  • 11/31 - Majetek státu, se kterým hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty  (schválen)
  • 11/37 - Peněžní prostředky určené na rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol  (schválen)

tisk stránky