18. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 16. října 2006


Dne 16. října 2006 se konalo XVIII. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“ změna v položce Časový plán
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 06/03 Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8 (odvolání KO Ministerstvo dopravy) – pokračování
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/06 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví – pokračování
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky