18. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 21.11.2011


Na XVIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 21. listopadu 2011 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/22 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2010 (změna v položce předmět a cíl kontroly)
  • 11/24 - Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postižených (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • 11/25 - Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • 11/27 - Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 10/23 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

tisk stránky