18. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 6.9.2010


Na XVIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 6. září 2010 byla projednána:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/14 - "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady" (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

tisk stránky