18. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 9. listopadu 2009


Na XVIII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 9. listopadu 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 09/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008 (odvolání Ministerstva zemědělství) ;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/37 - Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy (schválen);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/02 - Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (schválen);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/03 - Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru (schválen).

tisk stránky