19. zasedání Kolegia NKÚ dne 15. a 16.10.2012


Na XIX. zasedání Kolegia NKÚ ve dnech 15. a 16. října 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady (změna v položce kontrolovaná osoba - vypouští se, doplňuje se),
  • 12/25 - Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se).

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 12/02 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu (odvolání kontrolované osoby - Římskokatolická farnost Velehrad a Ministerstvo pro místní rozvoj).

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 12/06 - Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007-2013 (schválen).

Ostatní:

  • Změna rozpočtu NKÚ - řádné rozpočtové opatření č. 7 (schválena),
  • Plán kontrolní činnosti na rok 2013 (schválen).

tisk stránky