19. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 20.9.2010


Na XIX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 20. září 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Královéhradecký kraj, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ke kontrolní akci č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí ke kontrolní akci č. 10/03 - Peněžní prostředky určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/02 - Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (schválen)

tisk stránky