19. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 30. listopadu 2009


Na XIX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 30. listopadu 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/24 - Peněžní prostředky určené na podporu bydlení (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby "Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost" v rámci kontrolní akce č. 09/09 - Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008 (schválen)

tisk stránky