19. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 30. října 2006


Dne 30. října 2006 se konalo XIX. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/07 - Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti
  • Projednání návrhu plánu kontrolní činnosti na rok 2007

tisk stránky