19. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 5.12.2011


Na XIX. zasedání Kolegia NKÚ dne 5. prosince 2011 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/11 - Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s. (změna v položce – časový plán)
  • 11/38 - Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/05 - Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad (odvolání kontrolované osoby Národní muzeum)
  • 10/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 11/04 - Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
  • 11/06 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků
  • 11/32 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce

tisk stránky