2. jednání Kolegia NKÚ dne 15.2.2016


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 15. února 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 - Mimořádné rozpočtové opatření č. 1
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/09 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/12 - Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/13 - Státní dluh a výdaje na jeho financování
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/14 - Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/18 - Peněžní prostředky určené na podporu bydlení

tisk stránky