2. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.1.2013


Na II. zasedání Kolegia NKÚ 28. ledna 2013 bylo projednáno mj.:

  1. Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/13 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc (odvolání kontrolované osoby - Centrum pro regionální rozvoj);
  2. Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/22 - Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra);
  3. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/08 - Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech;
  4. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/09 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny;
  5. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/14 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011;
  6. Změna rozpočtu NKÚ - mimořádné rozpočtové opatření č. 1.

tisk stránky