2. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.1.2012


Na II. zasedání Kolegia NKÚ dne 30. ledna 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/38 - Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 10/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky
  • 11/10 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí
  • 11/36 - Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31.12.2010

Ostatní:

  • Novela Pracovního řádu NKÚ

tisk stránky