2. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 1.2.2010


Na II. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 1. února 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí ke kontrolní akci č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/09 - Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2

tisk stránky