2. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 23. ledna 2006


Dne 23. ledna se konalo II. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj. projednání změny plánu kontrolní činnosti:

  • u kontrolní akce 05/32 „Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství“ – dochází ke změně v položce kontrolovaná osoba;
  • u kontrolní akce 05/33 „Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek udělených vládou v době před účinností zákona 72/2000 Sb., o investičních pobídkách“ – dochází ke změně v položce předmět kontroly;
  • u kontrolní akce 05/34 „Správa spotřebních daní“ – dochází ke změně v položce kontrolovaná osoba;

Dále bylo projednáno odvolání podané Finančním úřadem pro Prahu 9 v rámci kontrolní akce 05/19 „Správa daně z přidané hodnoty“.

tisk stránky