2. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 29. ledna 2007


Dne 29. ledna 2007 se konalo II. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/35 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – změna v položce Kontrolovaná osoba (doplňuje se)
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti