20. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 13. listopadu 2006


Dne 13. listopadu 2006 se konalo XX. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  1. Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad;
  2. Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti;
  3. Projednání návrhu plánu kontrolní činnosti na rok 2007 – pokračování.

tisk stránky