20. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 14. prosince 2009


Na XX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 14. prosince 2009 bylo projednáno mj.:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/04 - Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavů (schváleno)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/10 - Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudů (schváleno)

tisk stránky