20. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 15.12.2011


Na XX. zasedání Kolegia NKÚ dne 15. prosince 2011 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 10/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky (odvolání kontrolované osoby: Lesy České republiky, s.p.)
  • 11/10 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí (odvolání kontrolované osoby: Zámek Štiřín)

tisk stránky