21. zasedání Kolegia NKÚ dne 12.11.2012


Na XXI. zasedání Kolegia NKÚ dne 12. listopadu 2012 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o schválení kontrolního závěru z kontrolní akce č. 12/05 - Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky
  • Změna rozpočtu NKÚ – mimořádné rozpočtové opatření č. 8

tisk stránky